Τριήμερο «λουκέτο» σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας

«Λουκέτο» για τρεις μέρες σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, στην οδό Β.Όλγας 201 στη Θεσσαλονίκη, επέβαλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου (4488/17) του υπουργείου Εργασίας, που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2017, για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενήργησε το ΣΕΠΕ το τελευταίο διάστημα, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις του νόμου για αδήλωτες υπερωρίες στα υποκαταστήματα Σερρών, Τρικάλων, Νάξου, Οινοφύτων και Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 33 του Ν.4488/17 ορίζει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δύναται να επιβάλλει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας μίας επιχείρησης έως τρεις ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις πράξεις επιβολής προστίμου για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε διάστημα δύο ετών».