Τριμερής συνάντηση για τους απλήρωτους εκπαιδευτικούς της ΙΟΝΙΟΥ Σχολής

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τρίτη τριμερής συμφιλιωτική συνάντηση μεταξύ της ΙΟΝΙΟΥ Σχολής και των εκπαιδευτικών με θέμα το πλάνο αποπληρωμής δεδουλευμένων αποδοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η συνάντηση έληξε με επιτυχία, καθόσον από τα δυο μέρη κατατέθηκε έγγραφο συμφωνίας για το πλάνο αποπληρωμής των αποδοχών που οφείλονται από την Σχολή στο σύνολο των εργαζομένων της.

Τέλος, σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργασίας θα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.