Υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση στον ΟΤΕ – Τι προβλέπει

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) διάρκειας 1,5 έτους υπέγραψε η Ομοσπονδία Εργαζομένων με τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων, που διήρκεσαν συνολικά πάνω από ένα μήνα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.

Η νέα ΣΣΕ περιλαμβάνει αυξήσεις για νέους εργαζόμενους, που θα δοθούν σε δύο δόσεις και θα φτάνουν το 9% αθροιστικά. Επίσης, περιλαμβάνει οριοθέτηση του νέου εισαγωγικού μισθού, που ανάλογα με την κατηγορία του απασχολούμενου θα κυμαίνεται από 866,12 ευρώ, έως 978,54 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία της νέας ΣΣΕ είναι:

• Περίοδος ισχύος από 01/01/2020 έως 31/07/2021.

• Αύξηση για τους νέους μετά το 2015 5,5% από 01/01/2020 & 3,5% από 01/01/2021, συνολικά 9%. Ο εισαγωγικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου ανέρχεται πλέον από 01/01/2021 στα 866,12 ευρώ για ΔΕ, στα 934,95 ευρώ για ΤΕ και στα 978,54 ευρώ για ΠΕ4.

• Για τους παλιούς πριν το 2015 θα συνεχίσει να υπάρχει 35-ωρο με επιστροφή 4,5% από 01/01/2020 και επιπλέον 3,5% στις 31/07/2021.

• Πλήρης περιγραφή στη Συλλογική Σύμβαση σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ 240/2006 σε οποιαδήποτε μεταβολή-μετασχηματισμό της εταιρείας αποφασιστεί.

• Τροποποιήθηκε ο κανονισμός μεταθετότητας. Αποφασίστηκε η μισθοδοσία να καταβάλλεται μηνιαίως. Καθώς, επίσης, συμφωνήθηκε η σύσταση Επιτροπών άμεσα για:

o Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας.

o Διευθέτηση ωραρίου καταστημάτων.

o Δώρο γάμου.

o Χρηματικά βραβεία.

o Έξοδα φύλαξης τέκνων.