Υπ. Εργασίας: Ποιες αλλαγές έρχονται με το «Εργάνη 2»

Και το όνομα αυτού Εργάνη-2. Πρόκειται για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος συστήματος Εργάνη, που προανήγγειλε χθες ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και θα γίνει πράξη με ειδική νομοθετική ρύθμιση που προετοιμάζεται να κατατεθεί στη Βουλή, ακόμα και εντός του επόμενου μήνα.

Η πρώτη σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε, ενώ στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που βρίσκεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια, υπάρχει ειδική διάταξη, που καθιστά υποχρεωτική εφεξής την καταγραφή σε μητρώο όλων των εργαζομένων με «μπλοκάκι», αλλά και όλων όσοι αμείβονται με εργόσημο. Οι παρεμβάσεις όμως του υπουργείου Εργασίας δεν σταματούν εκεί.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα με όλους τους κοινωνικούς εταίρους (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ), «ανοίγει τον δρόμο» για να προχωρήσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, μια διαδικασία που πρόκειται να ενσωματωθεί στο σύστημα Εργάνη.

Οι άξονες, πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι όποιες αλλαγές είναι οι ακόλουθοι:

α) Δραστική απλοποίηση και αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών και οδηγιών χρήσης, για να αποτελέσει το σύστημα Εργάνη ένα εύχρηστο, οικείο και φιλικό εργαλείο στο χρήστη (εργαζόμενο ή εργοδότη), ακόμη και σε άτομα με αναπηρία.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου (νόμοι, κανονιστικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι) για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την απλοποίηση χρήσης του συστήματος.

γ) Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και της κάρτας εργασίας.

δ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία.

ε) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία.

ε) Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.