Υπ. Παιδείας: Για εκπαιδευτικούς που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01

Διευκρινίσεις για τους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01, δίνει σημερινή εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες για τους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄), δηλαδή, από τις 2/3/2018.

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας

3_IOYL_2018_EKPAIDEYTIKOY_KLADOY_PE_04_01