Όλες οι αλλαγές στα εργασιακά που θα περιλαμβάνει το… αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Γεμάτο αλλαγές στα εργασιακά πρόκειται να είναι το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που καταθέτει εντός της εβδομάδας στη Βουλή η κυβέρνηση. Οι αλλαγές στις εισφορές για τη μερική απασχόληση, με στόχο τον περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας, οι παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο, η ανατροπή στις κλαδικές συμβάσεις και η υπό όρους επαναφορά των επιχειρησιακών στην «πρώτη θέση», ξεχωρίζουν από τα μέτρα που πρόκειται να θεσμοθετηθούν.

Του Χάρη Δημητρίου

Ας δούμε αναλυτικά τι αλλάζει στα εργασιακά με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο:

  • Μερική απασχόληση: Θεσμοθετείται διάταξη σύμφωνα με την οποία για κάθε επιπλέον ώρα, που θα εργάζονται ως υπερωρία, όσοι απασχολούνται με όρους ευέλικτων μορφών εργασίας, οι εργοδότες θα επιβαρύνονται με 10% επιπλέον εισφορά.
  • Μισθοδοσία: Οι εργαζόμενοι που θα μένουν απλήρωτοι από τις επιχειρήσεις που δουλεύουν για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών, θα αποκτούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τη λύση της σύμβασής τους και να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται.
  • Συνδικαλιστικά: Δημιουργούνται μητρώα για τις οργανώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, σε μια προσπάθεια να εξαφανιστούν τα «μαϊμού» σωματεία. Παράλληλα, θα παρέχεται το δικαίωμα της ηλεκτρονικής ψήφου στα σωματεία εκείνα που επεδίωξαν να πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση, αλλά δεν κατέστη εφικτό λόγω έλλειψης απαρτίας.
  • Συμβάσεις: Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερτερούν έναντι των κλαδικών, σε περίπτωση που η επιχείρηση διαπιστωμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας. Η επιχείρηση θα αποκτά δικαίωμα στο να εξαιρεθεί από την κλαδική σύμβαση και να υπογράψει με τους εργαζόμενους επιχειρησιακή με μικρότερες αποδοχές, ώστε να μειώσει το λειτουργικό της κόστος. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να διατηρήσει ανέπαφες όλες τις θέσεις εργασίας, άρα να μην πραγματοποιήσει απολύσεις. Επίσης, διατηρείται ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ μικτά, το όριο κάτω από το οποίο θα απαγορεύεται να συναφθεί σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι μη μισθωτοί απασχολούμενοι, όσοι δηλαδή εργάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, το λεγόμενο «μπλοκάκι», θα μπορούν στο εξής να εγγράφονται στο σύστημα Εργάνη.
  • Αλλοδαποί εργαζόμενοι: Θα χορηγείται προσωρινή άδεια εργασίας σε πολίτες τρίτων χωρών.
  • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις: Επανέρχεται διάταξη που προϋπήρχε και σύμφωνα με την οποία οι ΑΠΔ δεν γίνονταν δεκτές από τον ασφαλιστικό φορέα (πχ πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ) για τις περιόδους εκείνες που οι εργοδότες δεν είχαν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.