Όχι και από την ΕΕΔΑ στις αλλαγές στα εργασιακά που περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός νόμος

Σε επείγουσα δήλωση προχώρησε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σχετικά με τις προωθούμενες τροποποιήσεις εργατικού δικαίου στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

«Η ΕΕΔΑ διατυπώνει την έντονη ανησυχία της για τις προωθούμενες διατάξεις του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, όπως αυτό αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω σημεία:

α) στην μετατροπή του θεσμικού πλαισίου του Ν.1876/1990 για τις «ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» από σύνολο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρχών προσανατολισμένων στον καθορισμό και τη βελτίωση των όρων και συνθηκών παροχής εργασίας, σε εργαλείο συγκράτησης του μισθολογικού κόστους υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους.

β) στην ένταξη στο περιεχόμενο του Ν.1876/1990 διατάξεων που αφορούν τη συνδικαλιστική ελευθερία και την άσκηση του δικαιώματος συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων και των εργοδοτών, όπως οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και οι διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα λήψης των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών με ηλεκτρονική ψήφο (αρ.50 ΣχΝ).

Περαιτέρω, η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις του κράτους για απρόσκοπτη άσκηση των σχετικών με τη συνδικαλιστική ελευθερία και τη συλλογική οργάνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμού των εγγυήσεων που τα διέπουν».