Διαμαρτυρία ΕΣΑμεΑ σε Fraport: Απαράδεκτη συμπεριφορά προς αθλητές με αναπηρία

Με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται εντόνως στον διευθύνοντα σύμβουλο της Fraport Greece, Αλεξάντερ Τσινέλ, για την απαράδεκτη συμπεριφορά του αεροδρομίου των Χανίων σε βάρος ομάδας αθλητών του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών «Αετοί Κρήτης», στις 31/3/2018.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας υποχρεώθηκαν να διασχίσουν όλο το αεροδρόμιο για να παραλάβουν τις αποσκευές και τα αναπηρικά τους αμαξίδια, χωρίς να λάβουν καμία βοήθεια από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, οι οποίοι μάλιστα δήλωσαν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να τους συνδράμουν.

Η ΕΣΑμεΑ στην επιστολή της υπενθυμίζει:

  • την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ»,
  • τον Κανονισμό ΕΚ 1107/2006: «(4) Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.[…] (6) Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η ευθύνη για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας συνδρομής στους αερολιμένες θα πρέπει να ανατεθεί σε κεντρικό φορέα. Δεδομένου ότι οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών, η συνολική αυτή ευθύνη θα πρέπει να τους ανατεθεί.»,
    – την ECAC POLICY STATEMENT IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION FACILITATION- ECAC.CEAC Doc No. 30 (PART I)- 11th edition/December 2009, «5.9.7 Assistance and arrangements necessary to enable persons with disabilities and PRMs to use the airport should include means to:… Proceed from the aircraft to the baggage hall and retrieve baggage, with completion of immigration and customs procedures […]».

Λόγω των παραπάνω νόμων και ευρωπαϊκών Κανονισμών, η ΕΣΑμεΑ ζητά από τη Fraport να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αεροδρομίου στους επιβάτες με αναπηρία, καθώς και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά σε όλα τα αεροδρόμια ευθύνης της στο μέλλον.