«Ήλιος»: 726,7 ευρώ η κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο – 7 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ

Το 66% των συνταξιούχων λαμβάνει κύρια σύνταξη μικρότερη από 1.000 ευρώ. Με αυτό το στοιχείο ως δεδομένο, μοιάζει «φυσιολογικό» που κατά μέσο όρο, η κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο, δεν υπερέβη τα 726,7 ευρώ για τα 2.486.053 των συνταξιούχων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία απεικόνιση των συντάξεων, μέσω του συστήματος «Ήλιος», για το μήνα Σεπτέμβριο, προκύπτει ότι άλλα 194,37 ευρώ είναι η μέση επικουρική σύνταξη, που όμως χορηγείται στους μισούς από τους συνταξιούχους, συνολικά. Επίσης, σχεδόν ένας στους τέσσερις συνταξιούχους είναι κάτω από 65 ετών, δηλαδή κάτω και από το ηλικιακό όριο των 67 ετών, που έχει τεθεί με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα…

Για άλλο ένα μήνα, τα στοιχεία το συστήματος Ήλιος δείχνουν ότι οι περισσότερες κύριες συντάξεις βρίσκονται στο εύρος από 500 – 1.000 ευρώ το μήνα.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

 • Πλήθος Συνταξιούχων: 2.486.053
 • Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.258.621.399,22€
 • Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 20.274.929.322,59€
 • Μέση Κύρια Σύνταξη: 726,70€
 • Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,37€
 • Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 19.355
 • Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 153.651

Από τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» προκύπτουν τα εξής:

 • Υπάρχουν 1.166.497 συντάξεις που χορηγούνται σε άνδρες και 1.319.556 που λαμβάνουν γυναίκες συνταξιούχοι. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από τις συντάξεις θανάτου, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν 352.798, ενώ μόλις 28.368 χορηγούνται σε άνδρες.
 • Ανά ηλικία διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι (18,84%) είναι 71-75 ετών (468.474). Ακολουθεί η αμέσως προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία (66-70 ετών με 409.175 συνταξιούχους).
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός συνταξιούχων, κάτω από το γενικό ηλικιακό όριο που θεσπίστηκε το 2015, δηλαδή τα 67 έτη. Ακριβέστερα, κάτω των 25 ετών βρίσκονται 27.642 συνταξιούχοι, από 26-50 ετών εντοπίστηκαν άλλοι 50.392, από 51-55 ετών καταγράφηκαν 56.437, από 56-60 ετών βρέθηκαν 136.462 και από 61-65 ετών υπάρχουν 284.146 συνταξιούχοι. Συνολικά, έως την ηλικία των 65 ετών το σύστημα Ήλιος έχει εντοπίσει 555.079 συνταξιούχους, δηλαδή το 22,32%.
 • Τον Σεπτέμβριο πληρώθηκαν 4.403.293 συντάξεις. Από αυτές οι 2.755.758 ήταν κύριες, οι 1.241.125 ήταν επικουρικές και 406.590 ήταν μερίσματα.

Για να πληρωθούν οι 19.355 νέες συντάξεις που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, χρειάστηκε ένα κονδύλι 10.521.253 ευρώ. Όμως απαιτήθηκε και ένα επιπλέον κονδύλι ύψους 85.043.714 ευρώ που έπρεπε να δοθεί για να καταβληθούν τα αναδρομικά γι’ αυτές ακριβώς τις συντάξεις. Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αναμονή έκδοσης των νέων συντάξεων, έτσι ώστε να απαιτείται οκταπλάσιο ποσό για την καταβολή των αναδρομικών που δημιουργούνται…