Αναδοχή και υιοθεσία: Σε Ιδρύματα ζουν 1.564 παιδιά

Προσπάθεια να βελτιωθεί η «εικόνα» της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα, πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, υπάρχουν 1.564 παιδιά που φιλοξενούνται σε 87 ιδρύματα πανελλαδικά, 30 δημόσια και 57 ιδιωτικά.

Όπως φαίνεται, από το σύνολο των παιδιών, για 711 υπάρχει σχέδιο για αναδοχή ή υιοθεσία. Τα 614 από αυτά είναι ηλικίας 6 ετών και άνω. Επισημαίνεται ότι από τα 711 αυτά παιδιά τα 638 πληρούν τις προϋποθέσεις για αναδοχή ενώ μόλις 73 για υιοθεσία. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας βρίσκονται 838 αιτήσεις – εκ των οποίων  825 για υιοθεσία και μόνο 13 για αναδοχή…

Πέραν της αναδοχής και της υιοθεσίας από το γενικό σύνολο των 1.564 παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές, προτείνεται η παραμονή τους στο ίδρυμα για 342 παιδιά, ενώ για 173 παιδιά προβλέπεται η επιστροφή στη φυσική τους οικογένεια.

Τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η αναδοχή μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αποϊδρυματοποίηση άνω του 40% των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται σήμερα σε κάποιο ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά, αποτυπώνουν και τη λειτουργία του Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Υιοθεσιών και Αναδοχών. Τώρα πια, το Κράτος έχει για πρώτη φορά μία σαφή εικόνα με ακριβή δεδομένα, που καθημερινά ανανεώνονται, για τον αριθμό και τα στοιχεία των παιδιών, των αιτήσεων, αλλά και την πορεία των συνδέσεων υιοθεσιών/αναδοχών. Αξίζει να επισημανθεί ότι, από την αρχή λειτουργίας του νέου συστήματος, έχουν ολοκληρωθεί 303 υιοθεσίες και 338 αναδοχές.

Από σήμερα και κάθε 3 μήνες, θα δημοσιοποιούνται στο paidi.gov.gr τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, Δόμνα Μιχαηλίδου εκτιμά πως: «Η οικογένεια είναι το μόνο κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με αγάπη και ασφάλεια. Με τα σημερινά δεδομένα η αναδοχή είναι ταυτόσημη με την άμεση αποϊδρυματοποίηση. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από το θεσμό της αναδοχής. Στη συνέχεια της προσπάθειας αυτής ξεκινούμε σήμερα την τακτική δημοσίευση όλων των επίσημων στοιχείων της πολιτικής παιδικής προστασίας. Η διαφάνεια είναι βασική αρχή της Κυβέρνησής μας και η παιδική προστασία δεν μπορεί παρά να πρωτοστατεί στην υλοποίησή της».