Δάνεια πρώην ΟΕΚ: Ποιοι μπαίνουν στην ευνοϊκή ρύθμιση

Οι δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), οι οποίοι εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη, αποκτούν εφεξής το δικαίωμα να μπουν και στην ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή το 2018.

Του Χάρη Δημητρίου

Πρόκειται για μια ρύθμιση που αφορά περίπου 80.000 δανειολήπτες, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί έχουν απαλλαχθεί από το χρέος τους, επειδή ήταν μικρότερο του ορίου των 6.000 ευρώ που είχε τεθεί. Η προσθήκη στους ωφελούμενους και εκείνων που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ορίζεται σε νεότερη εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του Γ.Γ. Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη.

Στις διατάξεις τις πιο ευνοϊκής ρύθμισης, μπορούν να ενταχθούν δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν πρωτόδικη απόφαση σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη, όχι όμως και όσοι έχουν τελεσίδικη. Εντάσσονται, επίσης, και όσοι δικαιούχοι δεν κάνουν χρήση της κατοικίας για την οποία έλαβαν δάνειο από τον πρώην ΟΕΚ. Την ίδια στιγμή δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για να ενταχθεί ο δανειολήπτης αυτής της πολύ ειδικής κατηγορίας στη ρύθμιση, πρέπει να προσκομίσει την παραίτησή του από την αίτηση που είχε ο ίδιος υποβάλλει για ένταξη στο Νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010). Εάν δεν υπάρχει αίτηση θα πρέπει να προσκομίσει τυχόν δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό. Για το ζήτημα της ιδιοκατοίκησης, η εγκύκλιος ορίζει σε ποιες περιπτώσεις δεν ελέγχεται:

1. Εάν ο αρχικός δικαιούχος έχει πεθάνει και η κατοικία και το δάνειο έχει περιέλθει στους κληρονόμους του.

2. Εάν ο χρήστης της κατοικίας για οικογενειακούς λόγους ή για λόγους εύρεσης εργασίας έχει αναγκαστεί να αλλάξει τόπο διαμονής.

3. Εάν υπάρχει αποδεδειγμένη ανέχεια ως προς τη διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Τότε η εκμίσθωση κρίνεται ότι είναι αναγκαία. Βέβαια, οι αρμόδιες υπηρεσίες του πρώην ΟΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία που να σχετίζονται με την ανεργία που επιβαρύνει τον δικαιούχο, αλλά και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, ή ακόμα και την επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

4. Εάν ο δικαιούχος είναι ανήμπορος υπερήλικας και διαμένει με τα τέκνα του, με συνέπεια η κατοικία να παραμένει κενή.

5. Εάν αυξήθηκαν τα μέλη της οικογένειας ή προέκυψε μέλος ΑΜΕΑ, τότε η κατοικία μπορεί να κατέστη ακατάλληλη για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του νοικοκυριού.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

7. Εφόσον η οφειλή του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ καθώς αυτή διαγράφεται.

8. Η κατοικία παραμένει ημιτελής.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

30_MAI_2019_DANEIA_OEK