Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους άστεγους – Στόχος να ωφεληθούν έως 5.700 νοικοκυριά

Επτά διαφορετικές παρεμβάσεις, περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την στήριξη των αστέγων που προωθεί η Κυβέρνηση. Βασικός στόχος να προκύψουν έως 5.700 νοικοκυριά που θα ωφεληθούν την επόμενη πενταετία, με συνολικό προϋπολογισμό 72 εκατ. ευρώ.

Η παρουσίαση του σχεδίου που αναφέρεται στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της αστεγίας (2023-2027), έγινε χθες στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Το Σχέδιο προδιαγράφει παρεμβάσεις που αφενός διευκολύνουν την πρόσβαση σε κατάλληλη και αξιοπρεπή στέγαση για ευάλωτους πολίτες, αφετέρου στοχεύουν στην πρόληψη του φαινομένου της αστεγίας.  Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μόνιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης για όλους τους Έλληνες, με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης). 

Ο Υπουργός Εργασίας ανέλυσε τις σημαντικότερες δράσεις του σχεδίου, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Το Πρόγραμμα «Κάλυψη» μέσω του οποίου θα αξιοποιηθείτο υφιστάμενο απόθεμα διαμερισμάτων του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας. Στόχος είναι η διάθεση τουλάχιστον 1.000 διαμερισμάτων ως κοινωνικές κατοικίες σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιόκτητη πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 21,5 εκατ. ευρώ  θα καλύπτει το κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα τριών ετών και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου απαιτείται. Οι πρώτες κατοικίες θα παραδοθούν εντός του Μαρτίου.
  • Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που μετατράπηκε από πιλοτικό σε μόνιμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικήςκαι λειτουργεί σε 43 Δήμους σε όλη τη χώρα παρέχοντας επιδότηση ενοικίου στους ωφελούμενους για δυο χρόνια. κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευές και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και  επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχείρησης. Στόχος,  είναι η επανένταξη 800 ωφελούμενων,

 Το πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας που και θα υλοποιηθεί στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από κατοικία ευάλωτων ομάδων που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, κάνοντας χρήση μέρους του ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού αποθέματος που δεν χρησιμοποιείται.  Προβλέπεται μάλιστα η επέκτασή και σε άλλους μεγάλους δήμους της χώρας μέσω της ένταξής του στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.