Επίδομα παιδιού: Κλείνει η πλατφόρμα Α21 για να καταβληθεί η πρώτη δόση

Στις 31 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο να γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το τρέχον έτος. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να κλείσει η πλατφόρμα Α21 σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού – θα κλείσει προσωρινά την 12 Μαρτίου και  ώρα 18.00.

Καλούνται επομένως όσοι δεν έχουν υποβάλλει ή δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους θα πρέπει να το πράξουν άμεσα ώστε να τους χορηγηθεί το επίδομα Παιδιού. Για να χορηγηθεί το επίδομα Α21, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.