Κοινωνικός τουρισμός ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας δικαιούχων

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται από φέτος η χρήση της επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι ήδη από την περασμένη Παρασκευή, 26 Ιουλίου, ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.oaed.gr) τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020, δίνεται η ευκαιρία στους δικαιούχους να κάνουν χρήση αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του Μητρώου «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, ο οποίος αποτυπώνεται τόσο στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις δωματίων. Οι πάροχοι με τη σειρά τους ελέγχουν την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Οι δικαιούχοι που έχουν αποδεκτές ενστάσεις, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο οι ίδιοι ή ωφελούμενα μέλη τους, προς καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, για να ενημερωθούν για την υλοποίηση του αιτήματός τους. Υπενθυμίζεται ότι η αποδοχή της ένστασης από τον Οργανισμό, δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση και την έκδοση επιταγής, αλλά μόνο την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο έγινε λόγος στην ένσταση.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020.

Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020