Μεταλιγνιτική εποχή: Πρόγραμμα απασχόλησης σε Δυτ. Μακεδονία και  Πελοπόννησο

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, η προθεσμία που έχει δώσει η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για τον Α΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης. Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της αυτής της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα, συνολικού  προϋπολογισμού 48 εκατ. €, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και μετά:

  1. Στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ). Πρώην έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους ΔΕΗ.
  2. Στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη.
  3. Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και στον τομέα του τουρισμού.
  4. Σε λοιπές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 700 € έως 933 € μηνιαία και από 8.397 € έως 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

Μηνιαία ΕπιχορήγησηΠοσοστό ΕπιχορήγησηςΣυνολική ΕπιχορήγησηΔιάρκεια (μήνες)Κατηγορία ανέργουΚατηγορία Επιχείρησης Πρώην Εργαζομένου
933 €100%16.794 €18ΌλεςΕνέργειας, μεταφορών + χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με εξόρυξη λιγνίτη
699,75 €75%10.496,25 €15ΌλεςΧονδρικού-λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού
746,40 €80%11.196 €1530-49 ετών
839,70 €90%12.595,50 €1550+ ετών
Μακροχρόνια
933 €100%13.995 €15Γυναίκες
50+ ετών και  Μακροχρόνια
699,75 €75%8.397 €12ΌλεςΛοιπές επιχειρήσεις
746,40 €80%8.956,80 €1230-49 ετών
839,70 €90%10.076,40 €1250+ ετών
Μακροχρόνια
933 €100%11.196 €12Γυναίκες
50+ ετών και Μακροχρόνια

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα  προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta