Διευρύνονται οι δυνατότητες επανασύνδεσης νοικοκυριών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης – Πάνω από 2.400 σπίτια ξανασυνδέθηκαν

Το ειδικό εφάπαξ βοήθημα από τον Ειδικό Λογαριασμό Επανασυνδέσεων, για επανασύνδεση ρεύματος το οποίο είχε διακοπεί εφόσον η αποσύνδεση αφορά στην κύρια κατοικία, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα εξακολουθήσει να παρέχεται στους δικαιούχους, αφού θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Επανασυνδέσεων, αξιοποιήθηκε στο σύνολό του και η τροπολογία έρχεται να διευρύνει αυτή τη δυνατότητα.

Από τις αρχές του έτους, που συστάθηκε από το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ο Ειδικός Λογαριασμός Επανασυνδέσεων, περισσότερα από  2.400 νοικοκυριά που είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλών επανασυνδέθηκαν με επιδότηση του κόστους από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Υπενθυμίζεται, ότι η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων επανασύνδεσης εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα σε επιτροπές που συστήνονται με απόφαση δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα εφόσον η αποσύνδεση αφορά στην κύρια κατοικία, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Καλύπτεται το σύνολο της οφειλής όταν αυτή δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ, το 75% από 6.001 – 9.000 ευρώ, το 50% από 9.001 – 12.000 ευρώ και το 30% από 12.000 ευρώ και πάνω.

Τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται για τους δικαιούχους του ειδικού επιδόματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, είναι:

1. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.

2. το ετήσιο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα εξής όρια:

  • Για 1 άτομο 9.000 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκή + 1 ανήλικο ή 2 ενήλικοι 13.500 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος 15.750 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι 18.000 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι+ 1 ανήλικος, 24.750 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι, 27.000 ευρώ.