ΟΑΕΔ: Έναρξη καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για μακροχρόνια ανέργους

Εκκίνηση πραγματοποιείται την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στην ηλεκτρονική διαδικασία

καταβολής της νέας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Μια διαδικασία που θα έχει ως ωφελούμενους μόλις 130.000 ανέργους, όταν σε αυτή την πολύ «ειδική ομάδα» βρίσκονται άλλοι 400.000 άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς θα μείνουν εκτός οικονομικής βοήθειας! Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 527.387 μακροχρόνια άνεργοι…

Ο λόγος που είναι πολύ λιγότεροι οι τελικοί δικαιούχοι της οικονομικής στήριξης, από το σύνολο των μακροχρόνια ανέργων είναι ότι στην «επίμαχη»  ΚΥΑ 48222/1215/24.11.2020 (ΦΕΚ Β 5225/25.11.2020), ορίζονται ως δικαιούχοι όλοι οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1 Μαρτίου έως και τις 25 Νοέμβριου 2020. Επίσης, θα πρέπει να παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25 Νοεμβρίουκαι να μην έχουν λάβει την προηγούμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ που καταβλήθηκε το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2020.

Από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 και μέχρι την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν τα στοιχεία ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους

Η καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, γίνεται μετά την καταχώριση IBAN και κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από τον ΟΑΕΔ. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.