Πανδημία – Άδεια ειδικού σκοπού: Δικαιολογίες Χατζηδάκη για τη μείωση μισθού στους εργαζόμενους γονείς

Η αλλαγή προς το χειρότερο της διάταξης που οριοθετεί τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για εργαζόμενους – γονείς με παιδιά που νοσούν ή που θα νοσήσουν από κορωνοϊό ήταν λογικό να προκαλέσει αναταραχή. Πόσο μάλλον από την στιγμή που ορίζεται ότι η συγκεκριμένη ειδική άδεια θα χορηγείται για τέσσερις εργάσιμες μέρες, με μείωση κατά 50% στις αποδοχές των εργαζομένων για το ίδιο χρονικό διάστημα!

Το υπουργείο Εργασίας, θέλοντας να δικαιολογήσει αυτή την επιλογή, έκανε λόγο για εφαρμογή διάταξης, που σχετίζεται με τις άδειες ασθενείας. Μόνο που επέλεξε αυτή την οδό, για ένα θέμα που δεν είναι συνηθισμένο, όπως είναι μια πανδημία. Άρα, για μια πολύ ειδική περίπτωση, η Κυβέρνηση προτιμάει να χορηγεί άδειες ασθενείας σε εργαζόμενους γονείς και να προκαλείται μείωση στο εισόδημά τους. Μια μείωση όμως που προκαλείται από ένα γεγονός, όπως είναι η νόσηση με κορωνοϊό ενός παιδιού, που οι ίδιοι οι γονείς δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη.

Επίσης, το υπουργείο Εργασίας πρέπει να εξηγήσει πώς χορηγείται άδεια ασθένειας σε γονείς – εργαζόμενους, για την… ασθένεια όχι των ίδιων, αλλά των παιδιών τους. Ακόμα χειρότερα, αν γίνεται έτσι, τότε θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η μείωση αποδοχών είναι στο 50%. Με βάση συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, οι γονείς που έχουν παιδιά, έχουν προσαύξηση στο μισθό, μέσω άδειας ασθένειας, που φτάνει έως και το 70%, άρα οι απώλειες εισοδήματος περιορίζονται στο 30% και όχι στο 50%, που ορίζει η σχετική τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Ακόμα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πρέπει να εξηγήσει για ποιον λόγο, ενώ παρέχεται και πέμπτη μέρα, που θα αφαιρείται από την κανονική άδεια του εργαζόμενου,  για ποιο λόγο δεν αποζημιώνεται, εάν πρόκειται για άδεια ασθενείας…

Με όλα αυτά τα «θολά σημεία», θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή, η «επίμαχη» τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ειδικά για τους εργαζόμενους που νοσούν οι ίδιοι και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ:

  • Οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες
  • Για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας.

Σημειώνεται επίσης ότι η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια θα λάβει ο εργαζόμενος και μόνο με την προσκόμιση του σχετικού διαγνωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, όπως προβλέπεται παγίως για τις αναρρωτικές άδειες.

Επίσης, ισχύουν τα εξής:

  • Η πενθήμερη απουσία (έως 5 εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr) / άρα δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.
  • Η ρύθμιση προβλέπει πως καταρχήν προτιμάται η τηλεργασία όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη. Ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας.
  • Για άδεια πέραν των 5 ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%

Εργαζόμενοι γονείς παιδιών που νοσούν

  • Η πενθήμερη απουσία (έως 5 εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr). Άρα δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.
  • Oι τρεις πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, όπως συμβαίνει όταν νοσεί ο ίδιος ο εργαζόμενος. Η 4η ημέρα καλύπτεται από τον ΕΦΚΑ και η 5η ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζομένου.
  • Η ρύθμιση προβλέπει πως καταρχήν προτιμάται και σε αυτή την περίπτωση η τηλεργασία όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη. Επίσης, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η τηλεργασία ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας.
  • Το σχήμα της ειδικής άδειας για τους γονείς είναι τριμερές (δηλαδή εργοδότης, κράτος, εργαζόμενος), καθώς πρόκειται για έκτακτο δικαίωμα άδειας λόγω Covid-19 που δεν προβλέπεται στην πάγια εργατική νομοθεσία αλλά έχει αναλογική εφαρμογή με το καθεστώς αδειών των εργαζομένων που νοσούν οι ίδιοι ως προς το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης.
  • Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια σειρά υπαρχουσών και νέων αδειών που έχουν θεσπιστεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας (π.χ. γονική άδεια, άδεια φροντιστή, άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας).