Στο υπ. Εργασίας ακόμα διορθώνουν λάθη για το… περσινό δώρο Πάσχα!

Μπελά στο υπουργείο Εργασίας συνεχίζει να προκαλεί η καταβολή του… περσινού δώρου Πάσχα! Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 9 μήνες, δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτό να δοθούν όλα τα ποσά στους δικαιούχους. Έτσι, υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα περιμένουν να πάρουν τα ποσά που δικαιούνται, από την καταβολή του δώρου, το οποίο έδωσαν κανονικά στους εργαζομένους τους.

Έτσι, για να αντιμετωπιστεί με κάποιο πρόβλημα το μπάχαλο και η δυσαρέσκεια που υπάρχει σε δεκάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε ότι όσοι διαπίστωσαν λάθη και παραλήψεις μπορούν να προχωρήσουν σε επανυποβολή αίτησης και ορθή επανάληψη. Σε ειδική ανακοίνωση που εκδόθηκε τονίζεται ότι όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα, αποκτούν τη δυνατότητα να καταθέσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός» ως αρχική δήλωση. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί 11-22 Ιανουαρίου 2021.

Στις ίδιες ημερομηνίες, παρέχεται το δικαίωμα να γίνει επανυποβολή του εν λόγω εντύπου ως Ορθή Επανάληψη, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έχουν προκύψει κατά την αρχική δήλωση αυτού (ενδεικτικά αναφέρονται: εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μεικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ κ.α.)

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τις επιχειρήσεις- εργοδότες, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές του Δώρου Πάσχα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση και  επιλέγοντας το κουμπί [Επισκόπηση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σφάλμα που αναγράφεται είναι «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», για τους εργαζόμενους των οποίων τα ΑΦΜ εμφανίζονται πρέπει να συμπληρωθούν ποσά που να πληρούν τα κριτήρια υπολογισμού της επιδότησης για το Δώρο Πάσχα. Εάν κατά την υποβολή του εντύπου δεν έχουν συμπληρωθεί τα σωστά ποσά, εμφανίζεται μήνυμα με τις ημέρες αναστολής μέχρι 30.4.2020 και τις μεικτές αποδοχές που προκύπτουν από τα υποβληθέντα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έντυπα και βάση των οποίων πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση απόφαση της Κυβέρνησης, λόγω κορονοϊού το δώρο Πάσχα καταβλήθηκε στο σύνολό του στους εργαζόμενους έως τα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Για τις ημέρες όμως που οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, η Κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αναλάβει το κόστος που αναλογεί. Έτσι, θα έπρεπε να επιστρέψει τα αντίστοιχα ποσά προς τις επιχειρήσεις. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και τώρα, 9 μήνες μετά, δεν το έχει πράξει για αρκετές εξ αυτών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια…