Σχολικές άδειες για εργαζόμενους γονείς – Όλες οι λεπτομέρειες «πριν χτυπήσει το κουδούνι»

Οι γονείς που εργάζονται έχουν δικαίωμα να λάβουν σχολική άδεια, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η άδεια αυτή, είναι μετ’ αποδοχών και μπορεί να χορηγείται, τμηματικά και στους δύο γονείς, ανάλογα με τις ανάγκες των ιδίων, αλλά και των μαθητών-παιδιών τους.

Η άδεια χορηγείται για γονείς που έχουν παιδιά έως 16 ετών και υπό τον όρο ότι εκείνα παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ- www.kepea.gr) της ΓΣΕΕ, κωδικοποίησε όλες τις λεπτομέρειες που ισχύουν για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Βάσει νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9), ισχύουν τα εξής:

  • Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
  • Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.
  • Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.
  • Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής. Εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.
  • Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.
  • Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών.
  • Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008).

Η ΓΣΕΕ τονίζει προς τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τυχόν καταγγελίες εργαζομένων…