Σύστημα Ήλιος: Επτά στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ!

Για άλλο ένα μήνα, η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων λαμβάνει πολύ περιορισμένες αποδοχές από συντάξεις. Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δεν αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες: Επτά στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη των 1.000 ευρώ!

Η μέση κύρια σύνταξη βρέθηκε τον Νοέμβριο στα 727,97, μέση επικουρική στα 194,35, ενώ το μέρισμα δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 98,84 ευρώ.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία συνταξιούχων είναι 71- 75 ετών και ακολουθούν οι δικαιούχοι ηλικίας 66-70.

Το Νοέμβριο, για την απονομή συντάξεων ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στους δικαιούχους αναδρομικά τουλάχιστον 117 εκατ. ευρώ! Το στοιχείο αυτό, επιβεβαιώνει τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή των συντάξεων…

Σύμφωνα με το σύστημα ΗΛΙΟΣ ο χάρτης των συντάξεων αποτυπώνεται ως εξής:

  • ·         Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.598
  • Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.261.099.529,08€
  • Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 24.793.181.642,17€
  • Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,97€
  • Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,35€
  • Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 23.310

Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 192.863