Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «ανοίγει τον δρόμο» για να μονιμοποιηθούν στο Δημόσιο χιλιάδες συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Ανοίγει ο δρόμος για μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο δημόσιο. Αιτία η απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σύμφωνα με την οποία καλούνται τα δικαστήρια της χώρας να εφαρμόσουν «όλες τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και όχι μόνο τις διατάξεις συνταγματικής φύσης».

Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για περιπτώσεις διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που πολλές φορές φτάνουν τους 24 μήνες, ή και περισσότερο, τίθεται θέμα μονιμοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως διαπιστώνει ο γνωστός δικηγόρος-εργατολόγος, Λουκάς Αποστολίδης, «ανοίγει ο δρόμος για δικαστική διεκδίκηση».

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ταλαιπωρούνται επί σειρά ετών, συμβασιούχοι στους χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Όπως τονίζει ο κ. Αποστολίδης πρόκειται για μια πρακτική του κράτους που «συνεχίζεται κατά τρόπο καταχρηστικό παραβιάζοντας προκλητικά το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της ελληνικής νομοθεσίας.»

Η υπόθεση αναδείχτηκε μετά από αίτημα που απηύθυνε το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προδικαστική απόφαση.

H από 11η Φεβρουαρίου 2021, υπ’ αρ. C-760/11.02.18 Απόφαση του (ΔΕΕ) έκρινε ότι: «για τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου υφίσταται υποχρέωση του εγχώριου Δικαστηρίου να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει όλες τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και όχι μόνο τις διατάξεις συνταγματικής φύσης».

Με βάση αυτό το δεδομένο, τονίζεται ότι οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Υγεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπου εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα πρέπει να ρυθμισθούν με νομοθετική ρύθμιση από την Πολιτεία, στους δύσκολους καιρούς Covid -19. «Διαφορετικά, η δικαστική οδός θα είναι μονόδρομος. Μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, με διαδοχικές συμβάσεις πάνω από 24 μήνες, θα αναζητήσει δικαστική προστασία για την εργασία του», εκτιμά ο κ. Αποστολίδης.