Υπουργείο Εργασίας: Νέα εισοδηματικά κριτήρια για voucher στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Νέα, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια θα ισχύσουν στο εξής για τη χορήγηση voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόκειται για αύξηση στα ανώτατα όρια που είχαν τεθεί, με στόχο να αυξηθούν αντίστοιχα οι οικογένειες που θα καθίστανται δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεωδωρικάκου και της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 6.000 ευρώ σε κάθε κατηγορία. Σημειώνεται ότι τα καινούργια, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν για το νέο πρόγραμμα που «τρέχει» παράλληλα με το ισχύον πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής». Πρόκειται για το  πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για μητέρες με υψηλότερα εισοδήματα που εργάζονται στον Ιδιωτικό αλλά, για πρώτη φορά, και στον Δημόσιο τομέα. Φέρει δε τον τίτλο, «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή Φροντίδας και Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών.

 Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή συνολικά 15.000 θέσεων σε σταθμούς για βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια γι’ αυτό το πρόγραμμα, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά.
  • Έως 39.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως τρία παιδιά.
  • Έως 42.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως τέσσερα παιδιά.
  • Έως 45.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Έτσι το ανώτατο όριο χορήγησης voucher, από τα 39.000 που ήταν, αυξήθηκε στα 45.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το υπουργείο Εργασίας.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε όσες μητέρες έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» αλλά δεν έγινε δεκτή.  

Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει τη σημασία της υποβολής των αιτήσεων για τη βελτίωση των όρων της επαγγελματικής ζωής των δικαιούχων και τους καλεί να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχεται.  

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στην ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.