Φωτίου: Εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση

Την Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης που στηρίζεται κυρίως στη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), παρουσίασε νωρίτερα σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Σε τριήμερο εργαστήριο για το συγκεκριμένο θέμα, που πραγματοποιείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Φωτίου απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε με λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές αυτού του σχεδίου.

Οι βασικές παράμετροί του είναι οι εξής:

· Η κατάργηση της ιδρυματικής φροντίδας και η δημιουργία κατάλληλων μικρών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για όσους βρίσκονται σήμερα μέσα στα ιδρύματα (παιδιά, άτομα με αναπηρίες).

· Η ενίσχυση όλων των υπαρχουσών δομών και η επιπλέον δημιουργία κατάλληλων δομών βραχείας φιλοξενίας και κινητών μονάδων, ώστε να παραμείνουν τα άτομα αυτά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και να μην κατευθύνονται προς τα ιδρύματα.

Η κυρία Φωτίου τόνισε ότι έγινε για πρώτη φορά κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και, με νόμο του 2016, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική καταγραφή των 63 δημόσιων (ΝΠΔΔ) και των 1.600 ιδιωτικού δικαίου ιδρυμάτων (ΝΠΙΔ). Η Αναπληρώτρια Υπουργός επισήμανε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται, επίσης, οι όροι για την ίδρυση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρίες και όχι μόνο για αυτά με νοητική στέρηση. Ειδική αναφορά έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός στον καινοτόμο νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση από τον Ιανουάριο του 2018 του πιλοτικού προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας (όπου ανήκει και το ίδρυμα των Λεχαινών) και Αττικής, επισημαίνοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει η μεταφορά ωφελούμενων από τα ιδρύματα σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Επίσης, σύμφωνα με την κυρία Φωτίου, παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έλαβε τη σχετική έγκριση, το σχέδιο χρηματοδότησης δικτύου Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για 120 νέες ΣΥΔ και τις 40 υφιστάμενες, που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕΠ με ποσό 51 εκατ. ευρώ.

Στο εργαστήριο συμμετέχουν φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξειδίκευση στα ζητήματα της αναπηρίας (EASPD), εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της LUMOS, διεθνούς φορέα για την προστασία του παιδιού.

Οι επικεφαλής της EASPD δήλωσαν ότι θεωρούν την Εθνική Στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση της Ελλάδος μια πολύ σοβαρή πρόταση, απολύτως προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες, που θα αποτελέσει πρότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.