Τα δικαιολογητικά για έγκριση όλων των αναρρωτικών αδειών – Πού κατατίθενται αιτήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης πάσης φύσεως αναρρωτικής άδειας από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΑΥΕ) του ΕΟΠΥΥ είναι:

 • Ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο κλινικής που θα αναφέρει το χρονικό διάστημα
 • Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αποτελέσματα εξετάσεων που σχετίζονται με την πάθηση για την οποία χορηγείται η αναρρωτική άδεια.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση αναρρωτικής από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) του ΕΟΠΥΥ για επανεξέταση του αιτήματός του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αναρρωτική άδεια από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) του ΕΟΠΥΥ είναι:

 • Αίτηση – Ένσταση ασφαλισμένου
 • Συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα (εάν υπάρχουν)

Τα αιτήματα εξετάζονται από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που έχουν συγκροτηθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πού απευθύνομαι για να καταθέσω αίτηση για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ;

Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά και εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών.

Αντικείμενο των ΒΥΕ είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τις οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και περιφέρειας παραλαμβάνουν τα αιτήματα ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας) που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα και τα διαβιβάζουν σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

Οι σχετικές αιτήσεις δικαιούχων ΕΟΠΥΥ που είναι ασφαλισμένοι σε όλα τα υπόλοιπα ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικά ταμεία (εκτός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) κατατίθενται στις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και διαβιβάζονται στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν Επιτροπές για εξέταση.

Σημειώνεται ότι για τα ΝΠΔΔ που απασχολούν υπαλλήλους οι οποίοι κατά την διάρκεια της μονιμοποίησης τους επέλεξαν ασφάλιση ΙΚΑ, τα αιτήματα αναρρωτικών των υπαλλήλων αυτών θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ώστε με την σειρά τους να τα διαβιβάσουν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις  [email protected] και [email protected] ή μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Διευθύνσεων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη:

 • ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 210.8202.805/802/
  829
 • ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2,ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ:
  210.6663.645
 • ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 210.6019.805/803/808
 • ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 210.5317.186/5319.119
 • ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 210.5565.501/502
 • ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 210.4139.363/365
 • ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 210.9485.620/650
 • ΠΕ.ΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σαπφούς 3, 54627 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνο 2310.
  594.800.