Έρχεται μείωση 20% στους μισθούς – Περικοπές σε επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων – Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Πίνακες

Το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που τίθεται από τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, σε ισχύ, περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που εκδόθηκε μία ημέρα νωρίτερα, χτες, Κυριακή, από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Του Χάρη Δημητρίου

Πρόκειται για τη διαδικασία που στην ουσία επιφέρει μειώσεις στα επίπεδα του 20% για τους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι και μόνο αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεν κινδυνεύουν με απόλυση. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τους υπόλοιπους, που μπορούν να απολυθούν κανονικά…

Ο μηχανισμός, υποκρύπτει και μειώσεις σε σχέση με το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων που θα χορηγηθεί στους εργαζόμενους, οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτόν. Η χρονική διάρκεια του μηχανισμού είναι έως τις 15 Οκτωβρίου, εκτός από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου έως το τέλος του έτους. Στην ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ώστε να εντάξουν εργαζόμενους στο νέο μηχανισμό. Η Πολιτεία θα καταβάλλει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» κάθε πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από εκείνον που μπήκαν σε αυτόν.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται, ανά κεφάλαιο και άρθρο στην σχετική ΚΥΑ:

Κεφάλαιο Α

Άρθρο 1

Σκοπός του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η βραχυχρόνια οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, δικαίωμα ένταξης στο μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, αρκεί να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο μηχανισμό, έχουν το δικαίωμα, μονομερώς να αποφασίζουν μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας για κάποιους ή για όλους τους εργαζόμενούς τους. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάνει έως το 50% και δεν επιφέρει μετατροπή στη σύμβαση εργασίας. Για το χρονικό διάστημα που θα ισχύει αυτή η μεταβολή, το κράτος θα καταβάλλει οικονομική ενίσχυση προς τους εργαζομένους ίση με το 60% επί των καθαρών αποδοχών τους και η οποία θα αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζονται.

Άρθρο 2

Στο μηχανισμό εντάσσονται οι εργαζόμενοι που είχαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης έως την 30η Μαΐου. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν και οι εποχιακά εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία εποχικής λειτουργίας. Αντίθετα ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα αλλά ούτε και εργαζόμενοι με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Άρθρο 3

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεώνονται να μην απολύσουν τους εργαζόμενους που θα τοποθετήσουν σε αυτό.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων, μετά και από την οικονομική ενίσχυση που θα τους παρέχει το κράτος, υπολείπονται του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, τότε θα αναπροσαρμόζονται έως το συγκεκριμένο όριο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος εργαζόμενος, μετά τη μείωση που θα υποστεί, ο μισθός του θα είναι για παράδειγμα στα 620 ευρώ, το κράτος θα του καλύπτει τη διαφορά έτσι ώστε να λαμβάνει και εκείνος 650 ευρώ, που είναι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός. Επίσης, στην ΚΥΑ ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος από το επίδομα αδείας που δικαιούνται αλλά και μέρος από το δώρο Χριστουγέννων. Επειδή ο υπολογισμός τους θα προκύπτει σε σχέση με την ανωτέρω βραχυχρόνια οικονομική ενίσχυση, αυτό σημαίνει ότι τόσο το επίδομα αδείας, όσο και το δώρο Χριστουγέννων, θα είναι μειωμένο σε σχέση με άλλες χρονιές.

Άρθρο 5

Οι επιχειρήσεις, για να εντάξουν ένα μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν μείωση το λιγότερο κατά 20% του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Στην ΚΥΑ υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που υποχρεώνονται στην υποβολή ΦΠΑ ή όχι.

Ειδικότερα:

Α) Επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

  1. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
  1. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Β) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεώνονται στην υποβολή ΦΠΑ

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Άρθρο 6

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα ισχύει από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Όμως υπάρχουν επιχειρήσεις που εξαιρούνται και γι’ αυτές ο μηχανισμός θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτές είναι:

  • Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
  • Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
  • Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
  • Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
  • Επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών.
  • Επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους.

Άρθρο 7

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εκεί θα δηλώνονται και θα διασταυρώονται τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων και ανάλογα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση απόρριψης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν το σύνολο του μισθού των εργαζομένων, που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο, στο ακέραιο.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, αυτή τη φορά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Εκεί θα αναφέρουν τα στοιχεία τους, το μήνα ένταξης στο Μηχανισμό, τον αριθμό των εργαζομένων που θα εντάξουν εκεί και το νέο, μειωμένο, ωράριο εργασίας τους. Σε δεύτερη φάση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν και τρίτη αίτηση, κάθε επόμενο μήνα από εκείνον που εντάχθηκαν στο μηχανισμό για να δηλώνουν τις μικτές αποδοχές του εργαζόμενου και τις καταβαλλόμενες αποδοχές του.

Άρθρο 8

Η οικονομική ενίσχυση από την πλευρά της Πολιτείας στο μέρος του μισθού που θα καλύπτεται, θα καταβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα.

Άρθρο 9

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΕΦΚΑ και το ΣΕΠΕ θα ελέγχουν για την ορθή τήρηση του μηχανισμού.

Άρθρο 10

Για την εφαρμογή του μηχανισμού θα ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Κεφάλαιο Β

Άρθρο 1

Το υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Άρθρο 2

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης από το φυσικό πρόσωπο, θα επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις, τα οποία θα εισπράττονται με βάσει τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την ΚΥΑ