Αυτόματη εξάμηνη παράταση και στα επιδόματα αναπηρίας

Και σε όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ισχύει η εξάμηνη παράταση χορήγησής τους σε περίπτωση που εκκρεμεί γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας όχι με ευθύνη του δικαιούχου.

Η αυτόματη εξάμηνη παράταση, που θυμίζουμε ότι ισχύει και για τις συντάξεις αναπηρίας, έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017.

Στην εγκύκλιο που υπογράφει η αν. υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, αναφέρεται ότι «με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 αντικαθίσταται εκ νέου το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄, 18-04-2013), ως εξής:

“Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι (6) μήνες, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, εφόσον κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1/7/2017».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

1_NOEM_2017_KEPA_PARATASH