Υπ. Υγείας: Σε ποια βρέφη πρέπει να γίνεται εμβόλιο για τη φυματίωση

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας και σε συνέχεια εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, επικαιροποιούνται τα δεδομένα σχετικά με τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού στα νεογνά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η πρόληψη της φυματίωσης συστήνεται να γίνεται με εμβολιασμό με BCG στη γέννηση σε νεογνά τα οποία ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

  • Νεογνά μεταναστών και προσφύγων που ζουν υπό δυσχερείς συνθήκες,
  • Νεογνά αθιγγάνων καθώς και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης,
  • Νεογνά χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών,
  • Νεογνά των οποίων μέλος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, ήταν πρόσφατα στη φυλακή,
  • Νεογνά HIV θετικών μητέρων τα οποία όμως δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό,
  • Νεογνά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες με υψηλή (> 50/100.000) ή μέση (>20/100.000) επίπτωση φυματίωσης, και
  • Νεογνά, βρέφη και παιδιά στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση, το οποίο δεν συμμορφώνεται στη θεραπεία ή πάσχει από πολυανθεκτική νόσο και το παιδί δεν μπορεί να απομακρυνθεί.

Το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την γέννηση. Επίσης ο εμβολιασμός με BCG συστήνεται σε μεγαλύτερα βρέφη και παιδιά μέχρι και την ηλικία των 5 ετών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG.

Διενέργεια εμβολιασμού στα μαιευτήρια

Ο εμβολιασμός με BCG θα διενεργείται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια. Κάθε μαιευτήριο μπορεί να ορίσει μια ή δύο ημέρες την εβδομάδα κατά τις οποίες θα διενεργείται ο εμβολιασμός. Στα μαιευτήρια θα πρέπει να καθορίζονται πριν την έξοδο τα νεογνά που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ο καθορισμός των νεογνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πρέπει να εμβολιαστούν θα γίνεται από τον παιδίατρο /νεογνολόγο της μαιευτικής κλινικής του Νοσοκομείου που γεννιέται το νεογνό.

Εφόσον δεν εμβολιαστεί το νεογνό κατά την διάρκεια διαμονής του στο νοσοκομείο θα επισημαίνεται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Στο βιβλιάριο των νεογνών αυτών θα τοποθετείται ειδική σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται ότι «Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός του βρέφους με BCG». Για την υλοποίηση του εμβολιασμού θα συστηθεί σε κάθε μαιευτήριο επιστημονική ομάδα η οποία θα περιλαμβάνει ιατρό, μαία ή επισκέπτρια υγείας και εν ελλείψει αυτών νοσηλεύτρια.

Διενέργεια εμβολιασμού στα εμβολιαστικά κέντρα

Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εμβολιασμός σε νεογνό που ανήκει στις παραπάνω ομάδες αυξημένου κινδύνου ο εμβολιασμός θα γίνεται στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα πρέπει να καθορισθούν από τις ΥΠΕ για την περιοχή αρμοδιότητας τους και να κοινοποιηθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι ήμερες και ώρες διεξαγωγής του εμβολιασμού θα ορίζονται από το εκάστοτε εμβολιαστικό κέντρο.

Τα παιδιά μέχρι 5 ετών που ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG θα παραπέμπονται στα ίδια κέντρα που θα διεξάγεται και ο εμβολιασμός των νεογνών. Η φυματίνη και το BCG θα διανέμεται δωρεάν στα εμβολιαστικά κέντρα. Η προμήθειά του θα γίνεται μέσω των Υ.Π.Ε και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των διοικήσεων τους.

Δείτε την εγκύκλιο

31_IOYL_2018_EMBOLIO_FYMATIWSH