Επικουρική σύνταξη: Σε ποιες περιπτώσεις προσαυξάνεται

Δικαίωμα προσαύξησης της επικουρικής τους σύνταξης έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων με παράλληλο χρόνο ασφάλισης.

Όπως διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η προσαύξηση αφορά όλους τους ασφαλισμένους που εργάζονταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και λαμβάνουν σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Προϋπόθεση οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας να ασφαλίζονταν παράλληλα σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ (πχ ΤΕΑΔΥ και ΕΤΕΑΜ). Συνδυαστικά, θα πρέπει αυτοί οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2014 να μην είχαν συνταξιοδοτηθεί στον έναν από τους φορείς αυτούς.

Υπογραμμίζεται ότι από το 2015 και μετά ο χρόνος για επικουρική ασφάλιση αφορά το ποσό της επικουρικής σύνταξης που προκύπτει από το θεσμοθετημένο σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η ατομική μερίδα του ασφαλισμένου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι συσσωρευμένες ασφαλιστικές εισφορές και το προσδόκιμο ζωής.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

20_IOYN_2019_EPIKOYRIKH_SYNTAXH_PROSAYXHSH

PDF Embedder requires a url attribute