ΕΦΚΑ: Επίδομα μητρότητας και σε ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ – Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Ξεμπλοκάρει η διαδικασία καταβολής επιδόματος μητρότητας για ασφαλισμένες στον πρώην ΟΑΕΕ. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ορίζει ότι θα καταβάλλεται το ποσό των 600 ευρώ για τέσσερις μήνες, άρα 150 ευρώ το μήνα. Το δικαίωμα αυτό το αποκτούν όλες οι γυναίκες που δεν ήταν ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ, αλλά ακόμα και όσες είχαν διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής τους, πριν από τον τοκετό.

Πρέπει να τονιστεί ότι η εγκύκλιος έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι δικαίωμα στο εν λόγω επίδομα, αποκτούν και οι περιπτώσεις εκείνων των γυναικών, ασφαλισμένων στον πρώην ΟΑΕΕ, για τις οποίες βρίσκεται σε εκκρεμότητα σχετική αίτηση και η διακοπή του επαγγέλματος έγινε μετά τον Μάρτιο του 2018.

Το όριο αυτό τέθηκε μιας και τότε, ψηφίστηκε ο νόμος 4529, που προβλέπει ότι δικαίωμα σε παροχές του κλάδου υγείας έχουν και οι μη μισθωτοί που πραγματοποιούν διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται έως και ένα έτος από τη διακοπή της ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς το Ταμείο ή εάν υπάρχει ρύθμιση, καταβάλλονται κανονικά οι μηνιαίες δόσεις.

Αυτό σημαίνει ότι στα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι η ύπαρξη ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας, για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού. Επίσης, η αιτούσα δεν θα πρέπει να δικαιούται ανάλογο επίδομα, από άλλο φορέα – ασφαλιστικό οργανισμό.

Ακριβέστερα, τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),

β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού, και

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Το επίδομα χορηγείται τόσο για την κυοφορία, όσο και για την περίοδο της λοχείας. Επίσης το επίδομα δίνεται για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, ακόμα και εάν υιοθετήσουν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

25_SEP_2019_EFKA_EPIDOMA_MHTROTHTAS_ASFALISMENES_OAEE