ΕΦΚΑ: Οι μειωμένες εισφορές για εργαζόμενους έως 25 ετών – Πίνακας με ποσοστά – Ολόκληρη η εγκύκλιος

Το μέτρο της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα έως 25 ετών περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Του Χάρη Δημητρίου

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στο Ζάππειο, λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές και τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για να εφαρμοστεί. Οι μειωμένες εισφορές αφορούν μόνο την κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου. Η έναρξη της μείωσης ορίζεται ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους, κάτι που σημαίνει ότι το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ.

Το μέτρο αφορά όσους αμείβονται είτε με μισθό είτε με ημερομίσθιο και έχουν σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα εάν έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση και ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους.

Το ποσοστό κλάδου κύριας σύνταξης της μηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη μετά την προβλεπόμενη μείωση για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφώνεται ως εξής:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καρπωθούν την έκπτωση από την ημερομηνία που προσέλαβαν τον εργαζόμενο, μέχρι το μήνα που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του. Αφετηρία του μέτρου, όμως, είναι η 1η Ιανουαρίου 2019. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν να συμψηφιστεί η αναδρομική έκπτωση που δικαιούνται στην εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ισχύουν για κάθε τύπο αποδοχών, πχ τακτικές αποδοχές, αποδοχές ασθένειας ή bonus.

Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο για τους δικαιούχους, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, είναι οι εξής:

  • Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
  • Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω.

Η εγκύκλιος όμως περιγράφει και ποιοι εργοδότες αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης, εάν παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία. Πιο αναλυτικά, αποκλείονται όσοι εντός δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποπέσει στα εξής παραπτώματα:

α) Τους έχουν καταγραφεί τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

Τέλος, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

4_IOYN_2019_MEIWMWNES_EISFORES_KATW_25_ETWN