ΕΦΚΑ: Ποιοι εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου υγείας


Διευκρινίσεις δίνει με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που έχουν οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε φορείς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο «ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους, του ενός, Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ.8 του ν.4387/16 (Α’ 85), σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, κατόπιν αίτησής του, την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός ΕΦΚΑ καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά».

Στην εξαίρεση εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι που υπάγονται για κλάδο υγείας στον ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ασφαλίζονται παράλληλα στον κλάδο υγείας των πιο κάτω φορέων, οι οποίοι νοούνται ως φορείς ασθενείας και δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ:

– Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

– Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

– Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας

– Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος

– Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τον οικείο κλάδο στους ως άνω φορείς.

Τέλος, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων ορίζεται η 1/1/2017.

Δείτε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ:

6_FEB_2019_EFKA_EXAIRESH_APO_ASFALISH_YGEIAS