Κορονοϊός: Στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα έκτακτα μέτρα

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

– Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.

– Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

– Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

– Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.

– Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.

– Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

– Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης – Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

– Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.

– Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

– Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

– Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

– Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

– Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.

– Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

– Προσωπικό κλάδων υγείας.

– Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

– Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

– Ματαίωση παρελάσεων.

– Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

Δείτε το ΦΕΚ με την ΠΝΠ:

11_MART_2020_FEK_KORONOIOS