Ντελιβεράδες: Υποχρεωτική η καταβολή πρόσθετου ποσού 15% για τα έξοδα κίνησης – Αναλυτικά όλα τα μέτρα προστασίας

Εγκύκλιο για τον κλάδο των ντελιβεράδων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, αλλά και ο μισθός τους, μέσω της καταβολής πάγιας αποζημίωσης για τα έξοδα κίνησης, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Η αποζημίωση ορίζεται στο 15% του εκάστοτε κατώτατου μισθού, που με δεδομένο ότι σήμερα είναι 650 ευρώ, αντιστοιχεί σε 97,5 ευρώ το μήνα.

Του Χάρη Δημητρίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του Γ.Γ. Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη, ο εργοδότης υποχρεώνεται να αναλαμβάνει όλα τα μέτρα προσαρμογής και συντήρησης για τα μηχανάκια που έχει στην κατοχή του. Πρέπει να εφοδιάζει με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους δηλαδή με προστατευτικό κράνος, με πανωφόρι, γάντια, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία και ανακλαστικό γιλέκο. Η όποια οικονομική επιβάρυνση βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι τα έξοδα για τη χρήση του μεταφορικού μέσου χωρίζονται σε έξοδα κίνησης (δαπάνη για αγορά καυσίμων, πληρωμή διοδίων), έξοδα χρήσης (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας) και έξοδα συντήρησης (επισκευές, κόστος ανταλλακτικών).

Ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταβάλλει αποζημίωση στον εργαζόμενο για τα έξοδα συντήρησης και χρήσης του οχήματος, εφόσον είναι δικό του. Η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να προστατεύεται ο μισθός των εργαζομένων και γι’ αυτό ορίζεται στη σχετική διάταξη νόμου (ν.4611/2019 αρ 56) στο 15% του νόμιμου κατώτατου μισθού. Το ποσό αυτό καταβάλλεται πλέον του συμφωνημένου νόμιμου ποσού που λαμβάνει ο εργαζόμενος για την εργασία του. Σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται όμως τα έξοδα κίνησης της μοτοσυκλέτας.

Για να τηρείται η σχετική υποχρέωση από τους εργοδότες, θεσμοθετήθηκε η καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω λογαριασμού πληρωμών. Επίσης, θα πρέπει να είναι διακριτή η αποτύπωσή της στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών που εκδίδει η επιχείρηση.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

2_IOYL_2019_NTELIBERADES_EGKYKLIOS