Τέλος στις «εύκολες» μεταθέσεις γιατρών βάζει το υπ. Υγείας

Με σημερινή εγκύκλιο, η οποία υπογράφεται από τους κ. Ξανθό και Πολάκη το υπουργείο Υγείας βάζει φραγμό στις «εύκολες» μεταθέσεις γιατρών.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι μετάθεση ιατρών βάσει του άρθρου 29 του ν.4461/2017 μπορεί να γίνει μόνο όταν υφίσταται κενή οργανική θέση, δηλαδή προϋπάρχει η θέση της σχετικής αίτησης για μετάθεση.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4178/2013, έτσι ώστε να δημιουργηθεί κενή οργανική θέση μέσω ανακατανομής κενών θέσεων προσωπικού.

Ο λόγος για το ανωτέρω εδράζεται στο γεγονός ότι, αφενός μεν, δεν τηρούνται τα οριζόμενα του άρθρου 29 του ν.4461/2017, περί υπάρξεως κενής οργανικής θέσης, αφετέρου δε, οι ανακατανομές κενών θέσεων προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Νοσοκομείων και όχι στην εξυπηρέτηση των ευμετάβλητων και ευκαιριακών αιτημάτων μετάθεσης, που αλλοιώνουν τη δομή και τη διάρθρωση των οργανισμών των Νοσοκομείων.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

18_OKT_2017_METATHESH_GIATRWN