Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στη λειτουργία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Με σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, θεσπίζεται νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών που λειτουργούν ανά την Ελλάδα.

Οι αλλαγές αφορούν και τους ήδη λειτουργούντες Συλλόγους, καθώς και όσους θα δημιουργηθούν μετά την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο:

1. Από την 1η Νοεμβρίου 2017, κάθε σύλλογος που δημιουργείται θα διέπεται από νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και θα οργανώνει τη συχνότητα και την εποχιακή κατανομή των εξορμήσεων αυτών, έπειτα από συνεννόηση και σε στενή συνεργασία με το ΕΚΕΑ, το οποίο και θα ρυθμίζει τη διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας.

2. Οι αιμοδότες των συγκεκριμένων συλλόγων, αποκτούν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα του εθελοντή, στην οποία καταχωρούνται οι μονάδες που έχουν προσφέρει και μέσω αυτής εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοδοσίας της χώρας επιθυμούν.

3. Οι σύλλογοι ενημερώνονται μέσω του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τις μονάδες αίματος που έχουν συγκεντρωθεί, αποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα ή μη των ενεργειών τους και αποκτούν τα εργαλεία ενημέρωσης των μελών τους.

4. Οι αιμοδοτικοί σύλλογοι που λειτουργούν με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας (παλαιό καθεστώς λειτουργίας) και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, θα περάσουν στο νέο ενιαίο καθεστώς λειτουργίας που περιγράφεται, μετά από σύντομο μεταβατικό στάδιο, εντός του 2018.

5. Όσοι σύλλογοι αιμοδοτών δραστηριοποιούνται ήδη και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ έχουν δυνατότητα εγγραφής με το παλαιό καθεστώς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2017, μετά το πέρας της οποίας εγγράφονται με το νέο καθεστώς.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

18_OKT_2017_Λειτουργία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών