Τι αλλάζει για σύνταξη με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα – Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

Το χρονικό όριο συμπλήρωσης 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα πριν από τη σύνταξη, επιμηκύνεται σε 17 έτη, από 10 ή 13 έτη που ήταν έως σήμερα, ανά περίπτωση.

Τούτο προκύπτει από Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, που εφαρμόζει σχετική διάταξη του πρόσφατου νόμου για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό (ν.4611/2019 αρ. 33). Η επιμήκυνση αφορά τα έτη που συμπληρώθηκε η ανωτέρω προϋπόθεση ενσήμων σε βαρέα και ανθυγιεινά πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι από την αλλαγή που προστέθηκε στην πρόσφατη νομοθεσία, δεν επηρεάζονται άλλες ισχύουσες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει να ισχύει το όριο της συμπλήρωσης 4.500 ενσήμων (15 έτη), από τα οποία τα 4/5 πρέπει να είναι σε βαρέα και ανθυγιεινά.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση υπάρχει ειδική αναφορά και για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των εφημεριδοπωλών και των υπαλλήλων του κλάδου, σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.

Για να υπολογιστεί το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης, οι συντάξιμες αποδοχές θα προκύπτουν από το μέσο όρο των κατώτατων μισθών των τελευταίων 36 μηνών. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ το 2009, με βάση την τότε σύμβαση που είχε υπογραφεί για τον κλάδο των εφημεριδοπωλών, στις 17 Ιουλίου 2008.

2_IOYL_2019_YPOYRGIKH_APOFASH_BAREA