Εγκύκλιος υπ. Υγείας: «Διευκρινήσεις σχετικά με την απόδοση δαπανών νοσηλείας στο Εξωτερικό»

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας με «Διευκρινήσεις σχετικά με την απόδοση δαπανών νοσηλείας στο Εξωτερικό» (5 Σεπτεμβρίου 2017)

06_SEPT_2017_Διευκρινήσεις σχετικά με την απόδοση δαπανών νοσηλείας στο Εξωτερικό