120 δόσεις για χρέη στα Ταμεία: Ρύθμιση από το… παράθυρο για χιλιάδες ασφαλισμένους – Ποιους αφορά

Δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αποκτούν από το… παράθυρο χιλιάδες ασφαλισμένοι, οι οποίοι την απώλεσαν. Πρόκειται για εκείνες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων, που δεν κατέβαλλαν έως δύο δόσεις κι έτσι βγήκαν εκτός ρύθμισης.

Του Χάρη Δημητρίου

Εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) δίνει το δικαίωμα σε αυτή την κατηγορία των οφειλετών να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Μόνο που αυτή τη φορά η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφα, απευθείας στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και όχι ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν πλέον ένα περιθώριο έως τα τέλη Μαΐου της επόμενης χρονιάς, για να εξοφλήσουν τις δόσεις που έχουν καταστεί απαιτητές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες οφειλές που μπορεί να προκύψουν έως το παραπάνω διάστημα, ακόμα και αν είναι εκτός ρύθμισης.

Η διαδικασία αυτή αφορά μη μισθωτούς οφειλέτες, δηλαδή, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Επίσης, αφορά εργοδότες αλλά και όλους εκείνους που έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση της απολεσθείσας ρύθμισης θα πραγματοποιείται αυτόματα, για περιπτώσεις που η αρχική υπαγωγή έγινε μετά τη 10η Αυγούστου 2019. Πρόκειται, δηλαδή, για περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόστηκε η μείωση του επιτοκίου στο 3%, από το 5% που ήταν αρχικά.

Για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων που εκδόθηκαν πριν από την παραπάνω ημερομηνία, η ενεργοποίηση θα πραγματοποιείται σε συνεργασίας με το Help Desk του ΚΕΑΟ.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

19_DEK_2019_KEAO_120_DOSEIS