Πότε γίνεται η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα έσοδα των επιχειρήσεων

Με αναλυτική εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει αναλυτικές διευκρινίσεις για το χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον καταβληθούν κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1/1 μέχρι 31/12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Επιπρόσθετα, δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Επίσης, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι η εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, δηλαδή, με κατάσχεση, εξισώνεται με την ταμειακή καταβολή, δηλαδή, την άμεση καταβολή χρηματικών ποσών για την κάλυψη ασφαλιστικής δαπάνης. Επίσης, η παρακράτηση αυτή για εξόφληση ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζει την εν γένει φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών.

Σε ό,τι αφορά τη διαφορά που μπορεί να προκύψει στις εισφορές εξαιτίας της εκκαθάρισης εισφορών που κάνει κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η ταμειακή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο από το έτος που αφορούν, συνεπεία της εκκαθάρισης, επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η καταβολή. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συμψηφισμού πιστωτικού υπόλοιπου με ασφαλιστικές εισφορές επόμενου έτους, καθόσον ο συμψηφισμός αυτός εξομοιώνεται με καταβολή, κατά το μέρος που εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές του έτους αυτού.

Δείτε την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

5_DEK_2018_AADE_EKPTWSH_ASFALISTIKWN_EISFORWN