Επαγγελματικά Ταμεία: Η μεταρρύθμιση μεταφέρεται γι’ αργότερα ελέω μίνι Ασφαλιστικού

Προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2023 προσδιορίζει πλέον το υπουργείο Εργασίας τη νομοθετική παρέμβαση που αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία και τον 2ο πυλώνα ασφάλισης.

Το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και οι ίδιες οι παρεμβάσεις στον κλάδο της Επαγγελματικής Ασφάλισης, μετέφεραν χρονικά, την αντίστοιχη πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, οι συσκέψεις είναι διαρκείς και οι βασικές παράμετροι της μεταρρύθμισης έχουν ήδη τεθεί:

  • Φορολογία
  • Πολυσυμμετοχικά τμήματα
  • Εποπτικός μηχανισμός

Ως προς το  τελευταίο, παραμένει η Τράπεζα της Ελλάδος ως η πιθανότερη λύση. Μόνο που θα πρέπει να γίνουν και οι όποιες προσθήκες κατάλληλων στελεχών, έτσι ώστε να στηριχθεί ακόμα περισσότερο ο εποπτικός της ρόλος. Σε κάθε περίπτωση το ισχύον καθεστώς, έχει συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές ότι δεν έχει ικανοποιήσει με την αποτελεσματικότητά του και γι’ αυτό θα αλλάξει. Η δημιουργία όμως μιας Ανεξάρτητης Αρχής, που είναι η άλλη πρόταση που έχει κατατεθεί, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες, ως προς την τελική επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η δημιουργία πολυσυμμετοχικών τμημάτων, επίσης φαίνεται ότι βρίσκει πολλούς υποστηριχτές. Άλλωστε, στο υπουργείο Εργασίας έχουν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου κυριαρχεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 88 % των επιχειρήσεων απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό. Εάν μάλιστα, το όριο ανέλθει στους 50 εργαζόμενους, τότε προκύπτει ότι το 98,4% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, εκτιμάται ότι στο νέο θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας πολυεργοδοτικών – πολυσυμμετοχικών ταμείων, ώστε να στηριχθεί και το σκέλος της ανάπτυξης μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που αποτελεί ζητούμενο.

Το σκέλος της φορολόγησης, ασφαλώς όμως και αποτελεί το μεγαλύτερο «στοίχημα» της μεταρρύθμισης. Ενδεχόμενος περιορισμός των φοροαπαλλαγών για τα Επαγγελματικά Ταμεία, είναι σημαντικό να κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των ΤΕΑ, ευρύτερα. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να παραχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Έως τώρα, πάντως, ο κλάδος κινείται στην Ελλάδα, με αναπτυξιακή προοπτική, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ουραγός στον ΟΟΣΑ. Το μέγεθος των 26 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε όρους αξίας περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού), ανέρχεται σε μόλις το 0,1% του ΑΕΠ. Εάν συνυπολογιστούν και τα 4 ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνονται μόλις στο 1,1% του ΑΕΠ ή 1,83 δισ. σε ονομαστικούς όρους το 2021. Η μέση ετήσια σταθμική απόδοση του χαρτοφυλακίου των ελληνικών ΤΕΑ το 2021, έφτασε στο 6,14%. Η απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη από τα μέσα επίπεδα επιτοκίων που επικράτησαν στις αγορές χρήματος.

Το 2022 προστέθηκαν άλλα δύο Επαγγελματικά Ταμεία, (Eurobank και Δύναμις Ασφαλιστική). Παράγοντες της αγοράς διαπιστώνουν ενδιαφέρον τόσο από τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών, όσο και από εκείνο των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και της ενέργειας, για να αυξηθούν και άλλο τα ΤΕΑ στην χώρα.