ΚΕΑΟ: 2.313 μεγαλοφειλέτες έχουν δημιουργήσει χρέος 10 δισ. ευρώ στην Κοινωνική Ασφάλιση

Συνεχίζεται για άλλο ένα τρίμηνο η παράδοξη διαπίστωση ότι από το σύνολο του χρέους των 42,83 δισ. ευρώ, που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, σχεδόν το 25%, δηλαδή 9,9 δισ. ευρώ το κατέχουν μόλις 2.313 οφειλέτες, που έχουν οφειλές 1 εκατ. ευρώ και άνω. Το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, τα στοιχεία δείχνουν ότι 8 στους 10 είναι μικρο – οφειλέτες, δηλαδή έχουν χρέος από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι:

  • Διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες. Έτσι, καταγράφονται 1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) να έχουν χρέος έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Συνολικά σε αυτή την κατηγορία η οφειλή ανέρχεται στα 8,08 δισ. ευρώ
  • Το 90,47% των οφειλετών (2.192.524) έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ ο καθένας. Αθροιστικά, σε αυτή την κατηγορία η οφειλή ανέρχεται στα 12,20 δισ. ευρώ.
  • Μεγάλο μέρος του συνόλου του δυσθεώρητου χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, αφορά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχοντος υπολοίπου ή 6,01 δισ. ευρώ).
  • Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με χρέη άνω του 1εκατ. ευρώ ο καθένας. Ακριβέστερα, έχουν εντοπιστεί μόλις 2.313 οφειλέτες, που συγκεντρώνουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών.
  • Συνολικά, στο α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα μητρώα του ΚΕΑΟ κατέγραψαν 2.423.798 οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.