68,7 εκατ. ευρώ σε 185.208 δικαιούχους κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο Μάρτιο

Σε νέες πληρωμές 1,7 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 8/3/2019 έως τις 12/3/2019 σε 656 δικαιούχους. Το ποσό αφορά μεταξύ άλλων τις ενισχύσεις σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και σε πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Συνολικά μέσα στο μήνα Μάρτιο 2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε έως τώρα 68.714.065.81 ευρώ σε 185.208 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα ανά καθεστώς Περιόδου κατέβαλε: Την 1/3/2019 63.641.657,83 ευρώ σε 182.362 δικαιούχους. Για τις 4-5/3/2019 888.391,10 ευρώ σε 356 δικαιούχους. Για τις 6-7/9/2019 2.440.915,91 ευρώ σε 1.834 δικαιούχους. Για τις 8-12/3/2019 1.743.100,98 ευρώ σε 656 δικαιούχους.