«Δεν υπήρξε άμεσος δόλος» όσον αφορά τον Άδ. Γεωργιάδη λέει το πόρισμα της ΔΗΣΥ για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Παρατυπίες, με πλέον χαρακτηριστικές την ανυπαρξία απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και την ανυπαρξία γραπτής σύμβασης μεταξύ των συνεργατών και του ΚΕΕΛΠΝΟ, διαπιστώνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΔΗΣΥ) για «το ζήτημα των 22 προσλήψεων που έγιναν από το ΚΕΕΛΠΝΟ, και εν συνεχεία διατέθηκαν ως επί το πλείστον στο γραφείο του τότε Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη» στο δικό της πόρισμα για το ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίος κατέθεσε σήμερα.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεν προκύπτει θετική γνώση, δηλαδή δεν υπήρξε άμεσος δόλος όσον αφορά τον τότε υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, «ο οποίος πάντως όφειλε (είτε ο ίδιος, είτε δια του πολιτικού του γραφείου που αποτελεί οργανωμένη υπηρεσιακή μονάδα, με Διευθυντή και προσωπικό) να έχει ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης τουλάχιστον των 14 υπαλλήλων – συνεργατών του ΚΕΕΛΠΝΟ που διατέθηκαν στο γραφείο του».

Επίσης, δεν προέκυψε θετική γνώση στο πρόσωπο της τότε προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ, για την οποία επισημαίνεται ότι «σε αντίθεση με τον υπουργό», «η πρόεδρος δεν είχε οργανωμένο γραφείο (με αποσπασμένους ή μετακλητούς υπαλλήλους και εξειδικευμένο προσωπικό της επιλογής της) και, ως εκ τούτου προκύπτει ότι η δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής λειτουργίας του φορέα ήταν κατά τεκμήριο περιορισμένη».

Τέλος, σύμφωνα με τη ΔΗΣΥ «η πρόσληψη φαίνεται να έγινε με ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΕΛΠΝΟ, για τους οποίους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διαδικασία (άσκηση ποινικών διώξεων)» και «η έρευνα ευθυνών μη πολιτικών προσώπων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Εξεταστικής Επιτροπής».

Όσον αφορά τις καμπάνιες για τον καρκίνο και τον ιό HIV, η ΔΗΣΥ σημειώνει ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε αρμοδιότητα πρόληψης και ενημέρωσης και επί μη λοιμωδών νοσημάτων, ωστόσο, «ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν διαχρονικά οι διαδικασίες υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων, οι συναφείς συμβάσεις ανάθεσης και η προβολή μηνυμάτων σε συγκεκριμένα ΜΜΕ», ενώ «δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε σχέση με το ύψος των δαπανών και εάν αυτές ήταν ανάλογες του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την διαταχθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη στο ΚΕΕΛΠΝΟ, επισημαίνεται ότι «δεν προέκυψε “έλλειμμα”, αλλά “διαφορές” συνολικού ύψους 89 εκατ. ευρώ». Η ΔΗΣΥ σημειώνει ότι οι πραγματογνώμονες «καταλήγουν ότι “Σχετικά με τη φύση ή τον τρόπο σχηματισμού των διαφορών στις χρήσεις 2010-2014, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη λόγω του ανεπαρκούς τρόπου κατάρτισης των απολογισμών και της έλλειψης ελεγκτικών στοιχείων για την επιβεβαίωση των εσόδων και εξόδων των απολογισμών”» και ως εκ τούτου συμπεραίνει ότι «παρίσταται ανάγκη να ελεγχθούν τα παραστατικά χρηματικών κινήσεων, τα εντάλματα πληρωμών και είσπραξης, καθώς και η εν τοις πράγμασιν διάθεση των χρηματικών ποσών που εισέρρευσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την τακτική δικαιοσύνη, προς τον σκοπό διακρίβωσης της τέλεσης ή μη ποινικού αδικήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ