ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,45% του ΑΕΠ η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας το 2016

Στο 8,45% του ΑΕΠ ανήλθε το 2016 η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας έναντι 8,19% του ΑΕΠ το 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε αύξηση 7,3% το 2016 σε σχέση με τις δαπάνες του 2015, έναντι μείωσης 2,4%, ενώ η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση παρουσίασε μείωση κατά 2,4%.

Ως προς τη συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση, παρατηρείται αύξηση από 58,3% το 2015 σε 61,3% το 2016. Σε αντίθεση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε από 39,9% το 2015 σε 38,2% το 2016.