ΕΟΠΥΥ: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας 2018 – Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Με εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι ασθενείς δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας για το 2018, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ, ενώ ορίζει και την χρονική περίοδο για την υποβολή των αιτήσεων, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30/6/2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου, και

β) Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και ΜΧΑ – ΜΤΝ) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας του δικαιούχου κατά το χρονικό διάστημα όπως ορίζεται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι για τους δικαιούχους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ

12_SEPT_2018_EOPYY_EPIDOMA_AEROTHERAPEIAS