ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης καλλυντικών προϊόντων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) μετά από σχετικούς ελέγχους αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης δύο καλλυντικών προϊόντων.

Πρόκειται για τα καλλυντικά προϊόντα «RosVeda AHA CELL CREAM» και «RosVeda SUNSCREEN SPF 50+».

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα των συγκεκριμένων προϊόντων διαπιστώθηκε η ύπαρξη συντηρητικών μη αναφερόμενων στην επισήμανση των προϊόντων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η αναγραφή των συστατικών στην επισήμανση των προϊόντων δεν ακολουθεί τη φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η εταιρεία Organic Natural Therapy Solutions EE, ως διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να παύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην ελληνική αγορά. Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και πιο συγκεκριμένα να αναγράφονται στα συστατικά, κατά περίπτωση οι ουσίες phenoxyethanol, methyl paraben και propyl paraben, και ο κατάλογος των συστατικών να αναφέρει όλα τα συστατικά κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας.

Η άρση της παρούσας, αναφέρει ο ΕΟΦ, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωση επί των ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί με νέα απόφαση.