Πώς κατανέμονται 465 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ η κατανομή 465 οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων.

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Υγείας, αποφασίζεται η «κατανομή των τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4486/2017, για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα κάτωθι Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επιμέρους οργανισμούς λειτουργίας τους, καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων του υπ’ αριθμ. 87/1986 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 32)».

Δείτε παρακάτω το ΦΕΚ με την κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο

7_NOEM_2017_FEK_GIATROI