Κεντρικός στόχος η Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις εξαρτήσεις

Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου στο πεδίο των εξαρτήσεων, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο αποτελεσματικό, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018.

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητες -μεταξύ άλλων- την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις εξαρτήσεις, την προώθηση και τον συντονισμό των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι η επίλυση του ζητήματος του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των ιδιωτικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξαρτήσεων, με βάση το πρόσφατο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

«Εργαζόμαστε για τη συνέργεια και την κοινή στόχευση όλων των φορέων του Δημοσίου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ληπτών. Εκπονήσαμε και υλοποιούμε, ίσως, το πιο εκτενές και ορθολογικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις εξαρτήσεις με βασικούς άξονες τις οριζόντιες δράσεις, τη γεωγραφική διασπορά, την αύξηση της προσβασιμότητας και την ανάπτυξη ολιστικών παρεμβάσεων, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη» τόνισε ο κ. Ξανθός.

«Παρά την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, τα τελευταία χρόνια γίνεται αθόρυβη, μεν, πολύ σημαντική, δε, δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ζητούμενο αυτής της περιόδου είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα αντιμετωπίζει καίρια την αδιαμφισβήτητη στενότητα πόρων για την κάλυψη ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Τα πλέον κρίσιμα ζητούμενα σήμερα είναι η καθολικότητα, η δικτύωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασής μας», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αναπληρωτή γγ, Σταμάτη Βαρδαρού, ο οποίος υπογράμμισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας στον τομέα των ναρκωτικών και των λοιπών εξαρτήσεων, και εκπροσώπων των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, του ΟΚΑΝΑ του ΚΕΘΕΑ, του 18ΑΝΩ, της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων του υπουργείου Υγείας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Από την πλευρά της, η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, δρ Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, εισηγήθηκε τις αξίες, το όραμα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής. Στις άμεσες προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η δημιουργία υποεπιτροπής για τα ιδιωτικά κέντρα και η ενεργοποίηση της εθνικής επιτροπής στον συντονισμό της χρήσης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Τέλος, επισήμανε ότι «στις μέρες μας, το ζητούμενο όλων των διεθνών fora είναι η εξισορρόπηση μεταξύ μείωσης ζήτησης και μείωσης προσφοράς».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ