Μνημόνιο συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας Κύπρου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Κύπρου υπεγράφη στη Λευκωσία, για θέματα σχετικά με την έρευνα και την αναπτυξιακή πορεία των δύο Οργανισμών.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης -ο οποίος μετά από σχετική πρόσκληση επισκέφθηκε τον ΟΑΥ στην Κύπρο- και ο πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου. Προηγήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ με τον υπουργό Υγείας της Κύπρου, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Το μνημόνιο θέτει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των δύο Οργανισμών, ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση της θέσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και των δύο φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν:

  • Τη συνεργασία για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανισμών αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων.
  • Τη συνεργασία για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία.
  • Τη συνεργασία για την κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, καθώς και την ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.
  • Την πιθανή συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
  • Την από κοινού κατάρτιση ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών (με ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθησή τους.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ